مردم از روحانیون حاضر در غرفه مشاوره دینی نمایشگاه کتاب چه می‌پرسند؟ | ایستگاه خبر