آرزو نبوت با دو نقش متفاوت بازمی‌گردد | ایستگاه خبر