بی وای دی مدعی جدید خودروهای برقی در دنیا | ایستگاه خبر