مدیر رسانه‌ای تیم فوتبال سایپا استعفا کرد | ایستگاه خبر