برانکو: من هم مثل بازیکنان می توانم مذاکره کنم/تراکتور فقط ما را نتوانست ببرد | ایستگاه خبر