اختصاص 5 هزار و 800 میلیارد تومان برای اشتغال روستایی | ایستگاه خبر