نگاه دولتی به صنعت خودرو باید کنار گذاشته شود/ تحریم‌ها فرصتی برای حرکت به سمت خودکفایی است | ایستگاه خبر