علی شیخ‌زاده قائم‌مقام مدیرعامل سایپا در تولید شد | ایستگاه خبر