روسیه سرانجام میزان تولید خود را براساس توافق با اوپک کاهش داد | ایستگاه خبر