آبه: آماده مذاکره بدون پیش شرط با رهبر کره شمالی هستم | ایستگاه خبر