آذری: برای پست مدیرعاملی تراکتورسازی بر سر بازیکنان ذوب آهن معامله نمی‌کنم | ایستگاه خبر