راهکار کاهش آلودگی هوا/اسکوترهای برقی در آلمان آزاد شد | ایستگاه خبر