38 درصد مرگ ها به علت بیماری های قلبی و عروقی رخ می دهد | ایستگاه خبر