درباره گران‌ترین هنرمند زنده دنیا بیشتر بدانید | ایستگاه خبر