تابلوی «شب قدر» در حوزه هنری رونمایی می‌شود | ایستگاه خبر