وزیرخارجه یمن: کسانی که غیر نظامیان را می‌کشند، از نبرد رو در رو هراس دارند | ایستگاه خبر