واکنش مدیر برنامه‌ رسن به قرارداد با پرسپولیس | ایستگاه خبر