عکس | هادسون اودوی بهترین بازیکن جوان چلسی از نگاه گل | ایستگاه خبر