رفتار خوب بیرانوند جریمه‌اش را سبک کرد | ایستگاه خبر