اسکوتر ۱۲ میلیون تومانی ب ام‌و رونمایی شد | ایستگاه خبر