پولیتیکو: بعید است ترامپ بتواند موافقت رهبران دنیا برای یک توافق جدید با ایران را جلب کند | ایستگاه خبر