جزئیات واگذاری سهام دولت در سه شرکت بزرگ/عرضه سهام ۲۲ تا ۲۵ تیرماه | ایستگاه خبر