عکس| ولی‌عهد اردن و خواهرش در کنار بردار «جرد کوشنر» | ایستگاه خبر