اظهارات ترامپ تاکید می کند ایران باید قویتر شود | ایستگاه خبر