رسانه ها در توسعه کهگیلویه وبویراحمد موثر هستند | ایستگاه خبر