رویترز: امارات حضور نظامی خود در یمن را کاهش می‌دهد | ایستگاه خبر