خبر بد برای پرسپولیسی ها / کاررا با پرسپولیس به توافق نرسید | ایستگاه خبر