تریلر نفت کش با ۳۰ هزار لیتر گازوییل قاچاق در خوزستان توقیف شد | ایستگاه خبر