ارتش آمریکا یک تانک رباتیک جدید به کار می‌گیرد | ایستگاه خبر