آن‌هایی که مقابل ملت ایستاده‌اند از صحنه مدیریت کشور حذف می‌شوند | ایستگاه خبر