مسئولان گام‌های پیش رو برای خروج از برجام را محکم‌تر بردارند | ایستگاه خبر