تأکید جهانگیری بر تقویت سازمان‌های منطقه‌ای | ایستگاه خبر