استقرار ۳۰۰ نظامی و ۲۰ خودروی زرهی روسیه در شمال سوریه | ایستگاه خبر