نخستین نمایشگاه رویکردهای نوین صنعت خرده فروشی( ریتل شو2019 ) افتتاح شد | ایستگاه خبر