کاری که علیپور کرد و رونالدو جرات آن را نداشت! | ایستگاه خبر