علیپور از پرسپولیسی ها عذر خواهی کرد | ایستگاه خبر