یک تهیه‌کننده سینما روی آنتن زنده تلویزیون بیان کرد: مخالفان «خانه پدری» دنبال فیلم‌های بی‌بو و خیاروار هستند | ایستگاه خبر