آمریکا از ۱۶ سال پیش، روزانه یک میلیون بشکه نفت عراق را چپاول می‌کند | ایستگاه خبر