آمادگی‌ فلسطینی‌ها در غزه برای راهپیمایی‌های جمعه "معاهده بالفور ساقط می‌شود" | ایستگاه خبر