اضافه شدن قابلیتی شبیه به Close Friends اینستاگرام به فیسبوک | ایستگاه خبر