شرکت‌های دانش بنیان برای ستاد مرکز مبارزه با قاچاق دستگاه X-ray می‌سازند | ایستگاه خبر