فراخوان هسته‌های پیش‌شتابدهی هاب در دانشگاه شهید بهشتی | ایستگاه خبر