حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه حفظ نباتات | ایستگاه خبر