دولت عراق و کردها در چند قدمی توافق نفتی | ایستگاه خبر