آل‌کثیر: پرسپولیس روی تک موقعیتش توانست بازی را ببرد | ایستگاه خبر