استان کردستان از ظرفیت‌های لازم برای کارآفرینی برخوردار است | ایستگاه خبر