بازیکن پیشین استقلال : پرسپولیس به این ضعیفی ندیده بودم | ایستگاه خبر