اتفاق عجیب در در دیدار نساجی – استقلال (عکس) | ایستگاه خبر