رزمایش مشترک نیروهای دریایی روسیه‏، چین و آفریقای جنوبی | ایستگاه خبر