تفاهم‌نامه بهبود خدمات پزشکی بین ایران و ژاپن امضا شد | ایستگاه خبر